Enneagram

Enneagrammet.

Selve ordet Enneagram kommer af græsk – Ennea betyder ni, og gram betyder model.

Enneagrammet er en model der består af 9 punkter, tegnet i en cirkel – der er et punkt for hver personlighedstype. Enenagrammet er et persontypeværktøj.

I modsætning til andre persontypeværktøjer, som beskriver mennesketyper og deres adfærd, forklarer Enneagrammet både vores adfærd, samt baggrunden for den aktuelle adfærd.

Enneagrammet kan derfor benyttes, som et slags landkort til at forstå vores egen og andres psykologi og adfærd.

Enneagrammet og personlig udvikling.

Enneagrammet beskriver de typiske tankemønstre og handlemønstre, som hver type har, samt de dybtliggende motiver for den adfærd hver type har.

Enneagrammet kan derfor være med til at hjælpe os til at forstå os selv bedre, og til at bevidstgøre de ressourcer og udfordringer vi hver især har.

Enneagrammet beskriver derudover, hvordan vi kan komme videre og slippe vores tanke og adfærds mønstre. Modellen er et effektivt værktøj til personlig udvikling, hvor man opnår en større forståelse af sig selv og andre.

Derudover er det et stærkt værktøj til teamudvikling, samarbejdssituationer og organisatorisk udvikling, hvor der fokuseres på samarbejde, processer og læring.

Enneagrammet i virksomheder og organisationer.

Enneagrammet benyttes af virksomheder og organisationer, hvor viden om Enneagrammets 9 persontyper, er et unikt værktøj til at opnå motivation og et bedre samarbejde.

Når ledelser benytter sig af de 9 typers styrker og udfordringer konstruktivt, optimeres medarbejderens arbejdsindsats og det psykiske arbejdsmiljø bedres.

Tænk… hvis du vidste, hvorfor mennesker opfører sig, som de gør! Og hvorfor din kollega altid tager tingene personligt eller trækker sig tilbage eller måske siger tingene alt for direkte? Og hvad er det lige der er årsagen til at I altid kommer til at diskutere de samme ting, igen og igen? Svarene kan du finde i Enneagrammet beskrivelser af de 9 grundtyper, da de forklarer hvorfor og hvordan vi hver især håndterer såvel arbejdslivet som privatlivet.

Husk…at vi alle har lidt af alle typer i os, så det vil være meningsfuldt at undersøge, hvordan hver type passer ind i vores egen måde at være i verden på. Men der er altid en af de 9 typer, der er mere dominerende end de andre.

Ingen af de ni typer er bedre end andre. De har alle deres styrker og udfordringer. Det er også i din egen type, du finder adgang til dine allerstørste kvaliteter.

Enneagram

Type 1 – Perfektionisten

De personer der hører til denne type er vedholdende, har øje for detaljen, har praktisk sans og er dygtige til at afslutte opgaver. Hvordan de er og gør i verden – de er optaget af hvordan tingene kan blive forbedret og reagerer ofte hurtigt, hvis noget ikke er som det skal være. Type 1 har udviklet en stærk indre kritiker, der holder deres følelser og behov på plads,.Således at de måske hellere gør det, som den indre kritiker fortæller dem er det korrekte, frem for det, som de egentlig mest har lyst til. De finder stor glæde ved at gøre et arbejde korrekt og godt, og man kan regne med, at de vil gøre en stor indsats for at yde deres bedste. Ændring ved stress (4´erens mønstre) – når de er pressede og bliver utrygge, får de kontakt til alt for mange følelser, som i hverdagen er gemt væk. De har tendens til at komme i tanke om alle de andre gange, hvor det heller ikke gik godt. Ændring ved tryghed (7´erens mønstre) – når de er godt fungerende og føler sig helt fyldt af ressourcer og er trygge, begynder de at få masser af ideer og holder af at planlægge arrangementer eller drømme om ting, de engang kunne tænke sig at lave.

Du er muligvis en type 1 hvis du kan genkende følgende:

 • Du søger efter det perfekte.
 • Du søger at undgå fejl og det der er ondt eller dårligt.
 • Du har høje moralske standarder.
 • Det er vigtigt for dig at gøre det rigtige.
 • Du understreger praktiske dyder: arbejde, ærlighed, anstrengelse.
 • Du har en streng indre kritiker, der fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert. En indre dømmende stemme, som undertrykker dine egne følelse og behov. Næsten alting kan opdeles i sort eller hvidt, rigtigt eller forkert – der er ingen grå toner.
 • Du kan være bekymret over at træffe beslutninger af angst for at lave fejl.
 • Du har gode evner for feedback – en intuitiv fornemmelse for hvor perfekte tingene kunne være.

Type 2 – Hjælperen

De personer der hører til denne type, er charmerende og gode til at skabe relationer. De er positive mennesker og ser andres ressourcer. Hvordan de er og gør i verden – de er meget opmærksomme på hvordan de kan hjælpe andre personer, og specielt de der står dem nært. Type 2 giver meget gerne, og gør det af et godt hjerte, men de er ofte dårlige til selv at modtage, og kan også være dårlige til at udtrykke deres egne behov. De kan have vanskeligt ved at sige nej. Dette kan give konflikter i eksempelvis parforholdet, hvor typer 2érne ofte føler, at de hele tiden skal give noget og gøre noget for andre. De er oftest udadvendte mennesker, der er dygtige til at give omsorg og anerkendelse til andre, og som selv sætter stor pris på at blive anerkendt for det de gør (men de kan også have svært ved at modtage anerkendelse). Ændring ved stress (8´erens mønstre) – når de føler sig pressede eller utrygge, får de adgang til vrede. De er pludselig ikke længere i tvivl om hvad de vil og hvad der skal gøres. De tager styringen på en hård og kontant måde, som ofte overrasker omgivelserne. Ændring ved tryghed (2´erens mønstre) – når de er trygge og føler sig ressourcefulde, bliver de mere kreative og har lettere ved at få kontakt til egne følelser og behov.

Du er muligvis en type 2 hvis du kan genkende følgende:

 • Det er vigtigt for dig at opnå anerkendelse.
 • Du tilpasser dig for at gøre andre tilpas.
 • Du imødekommer andres behov frem for dine egne.
 • Du er stolt over at der er behov for dig. Over at være en central person i andres liv. Over at være uundværlig.
 • Du har en følelse af at du har mange forskellige selver for at imødekomme andres behov.
 • Du kan opleve forvirring mellem de mange selver: “Hvilket af dem er virkelig mig?”
 • Du har et ønske om frihed.
 • Du føler dig begrænset af at skulle give støtte til andre hele tiden.
 • Du har en virkelig dyb indfølingsevne.

 

Type 3 – Udretteren

De personer der hører til denne type, er meget effektive og kan have mange bolde i luften. De er fleksible og enormt gode til at skabe netværk. Hvordan de er og gør i verden – de har altid travlt, fordi de er meget optaget at få opgaver fra hånden og på at nå deres mål. Type 3 kan yde en fantastisk arbejdsindsats, men glemmer ofte at tage hensyn til sig selv, fordi de er fokuserede på alt det, der skal gøres. Dette medfører at de af og til kollapser totalt, før det går op for dem, hvad de har budt sig selv. Det er mennesker, der udtrykker deres følelser, gennem det de gør for andre, eller sammen med andre. Ændring ved stress (9´erens mønstre) – når de er følelsesmæssigt pressede eller føler sig handlingslammede, oplever de at det er svært at prioritere – alle opgaver bliver lige vigtige og er svære at afslutte. Ændring ved tryghed (6´erens mønstre) – når de føler sig ressourcefulde og trygge, ser de mere realistisk på opgaverne i forhold til den tid og de ressourcer, der rent faktisk er til rådighed. De tager sig tid til at analysere.

Du er muligvis en type 3 hvis du kan genkende følgende:

 • Du er optaget af præstationer og produktivitet – mål, opgaver og resultater.
 • Det er vigtigt for dig at vinde – at undgå fiasko.
 • Dit hjerte ligger i arbejdet. Dette har (tidligere) betydet en ringe kontakt med dine følelser.
 • Du identificerer dig med dit job – du er hvad du gør.
 • Du kan holde fokus på et mål igennem længere tid – fra mange forskellige synsvinkler.
 • Du kan skifte roller og image efter behov – har såkaldte ‘kamæleon-kvaliteter’.
 • Du yder en fantastisk (og på længere sigt totalt udmattende) arbejdsindsats.

Type 4 – Individualisten/Romantikeren

De personer der hører til denne type, er kreative, har æstetisk sans og har sans for det unikke. De har en evne til at rumme alle følelser. Hvordan de er og gør i verden – de er meget følsomme og nærtagende mennesker, hvis humør svinger meget i løbet af en dag. Har en dybtliggende følelse af at være blevet forladt og ofte et medfølgende manglende selvværd, fordi “de nok ikke er værd at blive hos”. De kender både til vild lykke og dyb sørgmodig tristhed og fokuserer ofte på det der mangler hos dem selv og andre. Firere trives godt med dybe og nære relationer og holder af at sætte deres helt personlige præg på det de arbejder med. Ændring ved stress (2´erens mønstre) – når de er presset og føler sig usikkre mister de kontakten til deres følelser og fokuserer på hvad de kan gøre for andre for at blive vellidt igen. Ændring ved tryghed (1´erens mønstre) – når de er trygge og føler sig fyldt af ressourcer, har de nemmere ved at holde fokus på sagen og får tingene gjort på den rigtige måde. De har opmærksomhed på de unikke detaljer og perfekt æstetik.

Du er muligvis en type 4 hvis du kan genkende følgende:

 • Du har en tendens til at ønske det som er uopnåeligt, langt væk og svært at få fat i.
 • Du holder af det ekstraordinære og af luksus og god smag.
 • Du er, eller har tidligere været, optaget af hvordan andre opfatter dig. Tankelæser andres mening om dig.
 • Du føler at der mangler noget, og søger efter det i kreativ udfoldelse, kærlighedsaffærer og intense oplevelser.
 • Du forkaster et almindeligt liv, kedsommeligheden ved ‘almindelige følelser’.
 • Du gør det almindelige liv mere spændende gennem at fokusere på det, der mangler, gennem fantasier og dramatiske handlinger.
 • Du oplever en stor dybde i følelseslivet, og du har en evne til at støtte andre i krisesituationer.

Type 5 – Iagttageren

De personer der hører til denne type, er gode til at have overblik, og er visionære og objektive. Hvordan de er og gør i verden – de har et stort behov for privathed og beskytter sig mod andres indtrængen ved at bygge en usynlig mur mellem sig selv og omverden. Bag denne mur kan de fordybe sig i deres interesser og evt. iagttage andre uden selv at blive iagttaget. De er ofte indadvendte, optaget af at dybe tanker om faglige emner eller om verden, eller de er optaget af at læse, studere og samle viden som de gemmer i deres mentale bevidsthed. De er som regel meget følsomme mennesker, men bliver opfattet som “kolde”, fordi de ikke viser deres følelser, men i stedet udtrykker sig neutralt og objektivt. Ændring ved stress (7´erens mønstre) – når de er presset og oplever at deres grænser overtrædes, forholder de sig overfladisk til problemerne og bliver pludseligt udadvendte og talende, mens de søger i muligheder for at slippe væk. Ændring ved tryghed (8´erens mønstre) – når de er trygge og føler sig på sikker grund, bliver de mere dominerende og tager gerne styringen. Det er nemmere at give udtryk for og få opfyldt egne behov.

Du er muligvis en type 5 hvis du kan genkende følgende:

 • Du har behov for at være alene og for ikke at involvere dig.
 • Du er optaget af viden, af analytiske systemer og særlig information.
 • Du ønsker at have nøglen til forståelse for, hvordan verden er skruet sammen. At forstå følelser.
 • Du vil helst være forberedt, kan lide at planlægge og at kende dagsorden for møder.
 • Du spænder hellere bæltet et hul ind end at risikere at føle dig afhængig. Kan nøjes med meget lidt.
 • Du går (modstræbende) til en fest, men oplever først rigtigt festen, når du er kommet hjem. Det er som om du ikke er til stede mens der er mange mennesker rundt om dig.
 • Du har en evne til at indtage et objektivt synspunkt, som ikke lader sig påvirke af angst eller behov

 

Type 6 – Skeptikeren

De personer der hører til denne type, er gode til at skabe ligevægt, analysere og se mange vinkler på en situation. De er ofte begejstret for ironi og humor.

Hvordan de er og gør i verden – de er optaget af at være på vagt over for hvad der eventuelt kan gå galt og forestiller sig ofte det værst tænkelige i en situation. Dette udleves enten ved fobisk at holde sig tilbage af angst for hvad der kan ske – eller ved modfobisk at kaste sig ud i at gøre alt det, de ikke tør. Seksere kan have svært ved at have tillid til andre, og har udviklet en særlig evne til at gennemskue andre menneskers motiver. De er gode til at forudse de farer, som andre har overset og til at se tingene fra det modsatte synspunkt. De er fantastisk loyale over for mennesker, der har vundet deres tillid.

Ændring ved stress (3´erens mønstre) – når de er pressede og føler sig truet, bliver de mere aktivt handlende og når en masse, som de får anerkendelse for, men de frustreres over ikke at får tænkt tingene ordentligt igennem.

Ændring ved tryghed (9´erens mønstre) – når de er trygge og tillidsfulde har de nemmere ved at slappe af og stilne tankerne. De får fokus på det positive og nyder helheden.

Du er muligvis en type 6 hvis du kan genkende følgende:

 • Du udsætter handlinger. Du tænker i stedet for at handle.
 • Autoriteter er et emne i dit liv. Enten underkaster du dig dem eller også gør du oprør mod dem.
 • Du identificerer dig med sager der kæmper for de svage i samfundet.
 • Du oplever ofte skepsis og tvivl. Et mentalt “Ja, men…” eller “Måske virker det her ikke”.
 • Du undersøger omgivelserne for tegn der kan forklare en indre følelse af at være truet.
 • Du leder efter de skjulte dagsordener og motiver som eventuelt påvirker et samarbejde.
 • Du er meget loyal over for dem der har vundet din tillid.

Type 7 – Eventyreren

De personer der hører til denne type, er optimistiske, mulighedsorienterede, er glade og generelt gode motivatorer.
Hvordan de er og gør i verden – de er motiveret af alt hvad der er nyt og spændende. De vælger helst at se tingene fra den positive vinkel og oplever at verden er fuld af muligheder. De bryder sig ikke om at blive holdt fast af for mange aftaler og procedurer, og kan blive helt paniske ved tanken om, at de ikke har et valg. De kan lide at lægge fantastiske planer, som ikke nødvendigvis bliver realiseret lige nu og har en udadvendt, medrivende begejstring som af andre kan fortolkes som overfladiskhed.

Ændring ved stress (1´erens mønstre) – når de er pressede og føler sig begrænsede mister de deres overblik og får oplevelsen af “tunnel-syn” så de kun har øje for detaljen.

Ændring ved tryghed (5´erens mønstre) – når de er ressourcefulde og hviler i sig selv, bliver de mere indadvendte og eftertænksomme. De trækker sig tilbage og nyder at reflektere.

Du er muligvis en type 7 hvis du kan genkende følgende:

 • Du søger efter stimulering. Nye og interessante ting, du kan foretage dig.
 • Du lader dig ofte fascinere: mennesker, ting, oplevelser.
 • Du sørger for at have mange muligheder. Sørger for ikke at forpligte dig til kun at have en mulighed. Du frygter at blive begrænset.
 • Hvis du får kontakt med dybe eller smertefulde følelser har du en tendens til at søge et behageligt alternativ, at flygte ind i at tale, planlægge og intellektualisere.
 • Du anvender din charme som første forsvarsværk. Undgår konflikt ved at snakke dig ud af det, ved at finde smuthullerne.
 • Du kan lide at systematisere information på en måde der gør, at der er muligheder og smuthuller i enhver forpligtelse.
 • Du har en formidabel evne til at finde forbindelser, paralleller og usædvanlige måder at sætte ting sammen på.

Type 8 – Frontkæmperen

De personer der hører til denne type, er ledertyper og har lederegenskaber. De tager ansvar og er direkte og modige.

Hvordan de er og gør i verden – de er optaget af deres umiddelbare behov og af om tingene er retfærdige. De stiller gerne op til kamp hvis de oplever uretfærdighed på egne eller andres vegne. De har det fint med vrede og har en evne til at fylde meget i landskabet. Hvis tingene ikke går efter deres hoved kan de virke meget dominerende. De er dog samtidig meget kærlige og beskyttende og tager gerne ansvaret for at noget sker. Når de virkelig føler tillid til én vil de afsløre, at de inderst inde har et meget sårbart sted som det er vigtigt for dem at beskytte.

Ændring ved stress (5´erens mønstre) – når de er pressede og handlingslammede trækker de sig tilbage og bliver mere eftertænksomme, mens de reorganiserer deres tropper.

Ændring ved tryghed (2´erens mønstre) – når der er trygge og tillidsfulde minimeres fokus på egne behov og skifter til omsorg for andre mennesker. De bliver hjælpsomme og blidere.

Du er muligvis en type 8 hvis du kan genkende følgende:

 • Du har et behov for at føle at du kontrollerer dit personlige rum og dine ejendele.
 • Du er optaget af emner som kontrol og magt. Du undgår at vise svaghed, og kan føle foragt over for svage mennesker.
 • Du har en evne til at være meget tydelig i din fremtrædelsesform: taler højt, meget, længe.
 • Du har eller har haft problemer med at genkende blødere følelser.
 • Du kan blive grebet af den hellige søgen efter “sandheden”, og i disse øjeblik tro, at der findes én, og kun én, objektiv sandhed.
 • Mennesker er enten retfærdige eller uretfærdige, enten krigere eller slapsvanse, intet midt imellem.

Type 9 – Fredselskeren

De personer der hører til denne type, er dygtige mæglere og fokuserer på det gode i alle. De er tillidsvækkende og hyggelige.

Hvordan de er og gør i verden – de har en fantastisk evne til at skabe harmoni ved at leve sig ind i andre og acceptere dem totalt og uden forbehold. De vil til gengæld ofte glemme sig selv og deres egne behov og i stedet følge de andres. Det er vigtigt for dem at undgå konflikt, de kan altid se en sag fra alles sider og er formidable mæglere. De kan have problemer med at gøre vigtige projekter færdige, fordi de nemt lader sig aflede af andre ting der pludselig synes lige så vigtige som projektet.

Ændring ved stress (6´erens mønstre) – når de er pressede og stressede bliver de mistroiske og tvivlende på andres hensigter. De bliver også kritiske overfor sig selv og andre.

Ændring ved tryghed (3´erens mønstre) – når der trygge og oplever harmoni bliver de effektive og starter op i flere projekter samtidig. De får en masse fra hånden og bliver målorienterede.

Du er muligvis en type 9 hvis du kan genkende følgende:

 • Du erstatter vigtige behov med noget som ikke er vigtigt.
 • Du gør livet behageligt for dig selv gennem at undgå konflikt.
 • Du er ambivalent i forhold til beslutninger: “Er jeg enig eller uenig?” Ser alle sider af spørgsmålet.
 • Du udsætter forandringer gennem at gentage kendte løsninger.
 • Handler ud fra vane. Der er masser af tid. Det kan vente til i morgen.
 • Forandring er vanskelig – det er nemmere at finde ud af hvad du ikke har lyst til end hvad du har lyst til.
 • Du dæmper fysisk energi og vrede og omdirigerer energien til trivielle handlinger.
 • Du glemmer dine egne behov, hvis andre har behov.
 • Du har evne til at anerkende og støtte det som er vigtigt for andre mennesker.

Kilde : jensbyhus