Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

Enneagram

Enneagrammet.

Selve ordet Enneagram kommer af græsk – Ennea betyder ni, og gram betyder model.

Enneagrammet er en model der består af 9 punkter, tegnet i en cirkel – der er et punkt for hver personlighedstype. Enenagrammet er et persontypeværktøj.

I modsætning til andre persontypeværktøjer, som beskriver mennesketyper og deres adfærd, forklarer Enneagrammet både vores adfærd, samt baggrunden for den aktuelle adfærd.

Enneagrammet kan derfor benyttes, som et slags landkort til at forstå vores egen og andres psykologi og adfærd.

Enneagrammet og personlig udvikling.

Enneagrammet beskriver de typiske tankemønstre og handlemønstre, som hver type har, samt de dybtliggende motiver for den adfærd hver type har.

Enneagrammet kan derfor være med til at hjælpe os til at forstå os selv bedre, og til at bevidstgøre de ressourcer og udfordringer vi hver især har.

Enneagrammet beskriver derudover, hvordan vi kan komme videre og slippe vores tanke og adfærds mønstre. Modellen er et effektivt værktøj til personlig udvikling, hvor man opnår en større forståelse af sig selv og andre.

Derudover er det et stærkt værktøj til teamudvikling, samarbejdssituationer og organisatorisk udvikling, hvor der fokuseres på samarbejde, processer og læring.

Enneagrammet i virksomheder og organisationer.

Enneagrammet benyttes af virksomheder og organisationer, hvor viden om Enneagrammets 9 persontyper, er et unikt værktøj til at opnå motivation og et bedre samarbejde.

Når ledelser benytter sig af de 9 typers styrker og udfordringer konstruktivt, optimeres medarbejderens arbejdsindsats og det psykiske arbejdsmiljø bedres.

Tænk… hvis du vidste, hvorfor mennesker opfører sig, som de gør! Og hvorfor din kollega altid tager tingene personligt eller trækker sig tilbage eller måske siger tingene alt for direkte? Og hvad er det lige der er årsagen til at I altid kommer til at diskutere de samme ting, igen og igen? Svarene kan du finde i Enneagrammet beskrivelser af de 9 grundtyper, da de forklarer hvorfor og hvordan vi hver især håndterer såvel arbejdslivet som privatlivet.

Husk…at vi alle har lidt af alle typer i os, så det vil være meningsfuldt at undersøge, hvordan hver type passer ind i vores egen måde at være i verden på. Men der er altid en af de 9 typer, der er mere dominerende end de andre.

Ingen af de ni typer er bedre end andre. De har alle deres styrker og udfordringer. Det er også i din egen type, du finder adgang til dine allerstørste kvaliteter.

Artikel fra LIV & SJÆL 47

Enneagrammet – det person typologiske værktøj, hvor man deler mennesker op i ni grundlæggende typer – har vundet indpas herhjemme i de senere år. Ikke kun blandt ”private”, der ønsker selvudvikling. Men i høj grad også i virksomheder, på offentlige arbejdspladser etc, hvor man bruger viden om menneskers forskellige drivkraft til at forstå sig selv og hinanden bedre (eksempler: Det Kongelige Teater, Danica og Silkeborg Data). Men Enneagrammet har også en anden og mere spirituel facet. Det rummer viden om ni hellige ideer – én for hver type. Hellig skal her ikke forstås i kristen betydning. Mere spirituelt som ni højere kvaliteter af vores sjæl eller essens. Vi har adgang til at integrere alle ni kvaliteter, men én af dem har vi, pga vores Enneagram type, en særlig følsomhed over for. Den, der hører til vores egen type. Ved at arbejde med os selv kan vi ”genhuske” og integrere den. De hellige idéer er udarbejdet af Oscar Icazo i 1960´erne og er fundamentet for det moderne Enneagram. De fortæller om typerne på et dybere plan. Gennem de hellige idéer kan vi opdage, hvilken spirituel lektie vi har glemt – og dermed nå et højere niveau af selvindsigt. – De glemte lektier er en filosofisk erkendelsesproces. Hvis det for eksempel er sandt, at man som 2´er ikke kan gøre andre glade, hvad skal man så bruge sit liv på? Eller hvad nu, hvis det er rigtigt, at man ikke skal ase og mase som 8´er… hvad skal man så?

De hellige idéer har navne som hellig frihed, hellig vilje, hellig perfektion

– De hellige idéer strider meget mod ego´et. F.eks. ideen om, at virkeligheden er perfekt. For hvor perfekt kan det f.eks. være at føre krig? Det kræver meget at acceptere virkeligheden som perfekt, når der f.eks. er jordskælv, og når dyrebørn dør på savannen.

Hver hellig idé har en tilhørende DYD. Dyden er hjertets essentielle kvalitet, som den udfolder sig, når vi hviler i vores essens. Det handler ikke om at tvinge sig selv til at være ”dydig”. Når vi slapper af og er til stede i nuet – når vi ser gennem vores frygt og ego´ets ønsker – så manifesterer vores dyd sig naturligt i vores sjæl. Hvis man f.eks. er type Det spirituelle Enneagram: Lær af din hellige idé Enneagrammets hellige ideer rummer en glemt viden om de højere aspekter af os selv. Hver type har særlig adgang til en bestemt hellig idé. Og ved at huske vores hellige idé kan vi være og udtrykke den kvalitet, vi egentlig er bestemt til.

Af Tine Sejbæk

Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er et persontype værktøj, der bygger på et oldgammelt princip til selvopdagelse og selvudvikling. Det er udviklet til et nutidigt værktøj af psykologer og psykiatere. Enneagrammet bygger på idéen om, at mennesker kan deles ind i ni typer. Alle indenfor samme type er naturligvis ikke ens. De har blot nogle vigtige fællestræk i deres måde at opleve verden på. Man kan bruge Enneagrammet til at blive klogere på sig selv og omverdenen. Eller på sit parforhold. Enneagrammet kan også bruges til at forstå dynamikken i ens familie. Eller til at blive en bedre forælder. Enneagrammet kan samtidigt være et redskab til at komme til et mere “ægte” sted i sig selv. Vil man f.eks. som 7´er blive mere psykologisk sund, kan man arbejde på at være mere tilstede i nuet frem for at tænke på fremtidige ideer og planer. For en 4´er, kan det bl.a. handle om at holde op med at søge sin identitet i de ting, der gik galt i barndommen.

Litteratur “Enneagrammets visdom” (Russ Hudson og Don Riso). www.indsigtforlag.dk. “Enneagrambogen” af Flemming Christensen, Aschehougs forlag.

48 LIV & SJÆL LIV & SJÆL 49 KAN IKKE FORSTÅS MED HOVEDET

Og hvordan kan man så bruge viden om de hellige idéer til at arbejde med sig selv? På grund af det specielle forhold mellem idéerne og de tilhørende egofikseringer kan man, via at være nærværende, se sit mønster af fordrejning (passionen og fikseringen) og nå frem til at huske den kvalitet af essens, som er blevet tilsløret. Ved at huske den hellige idé kan balancen blive genskabt, så personen igen bliver opmærksom på sig selv som essens. – Jo mere indsigt i mønstrene, jo tættere kommer man på kernen i sig selv, siger Elise Breinholt. Og det er her at dét at kende sin type er vigtigt. For ved at kende sin type kender man også sin hellige idé. Typen er dermed nøglen til at opdage sin vej gennem den transformative proces. Fordi passionen egentlig er en fordrejning af en naturlig, essentiel dyd, så kan også dét at huske vores passion hjælpe os til at genskabe dyden. På samme måde kan hver types dyd ses som en modgift til dets passion og som et fokuspunkt for typens positive træk. Så ved at genkalde sig dyden i en tilstand af nærvær kan man gradvist transformere passionen. – For mange mennesker er det en ahaoplevelse at huske deres dyd. De kan mærke, at det er dér, de er i balance. Det kan f.eks. ske for type 7, når hun hviler i sin ”soberhed”, eller for type 8, når han mærker sin ”uskyld”. Det føles som ”Når jeg er sådan, er jeg i balance”, siger Elise Breinholt. De hellige ideer er ikke blot gavnlige for mennesker, der på egen hånd ønsker at arbejde med sig selv. Kendskabet til dem kan også løfte både coaching og terapi. – Jeg har oplevet, at dét at kende til de hellige idéer gør mig til en bedre coach. Hvis jeg f.eks. har siddet over for en type 3 og skullet coache vedkommende, har det været forløsende at kunne sige: ”Der er ikke noget, du kan eller skal gøre… det hele udspiller sig selv”. De hellige idéer bringer en ekstra dimension ind, siger Elise Breinholt. – Samtidig giver de hellige idéer en sammenhængende forståelse af det spirituelle. For 8´eren er den hellige idé f.eks. hellig sandhed; dvs sandheden er, at alt er forbundet. Og dermed er der ingen, du kan dømme – for så dømmer du dig selv. Det kan vi alle lære af, siger hun. Men for at begribe de hellige idéer skal man være meget tilstede i nuet – ellers kan man hverken forstå dem eller arbejde med dem. – De hellige idéer er ikke noget, man kan nøjes med at forstå med intellektet, siger Elise Breinholt. De ni hellige idéer er ni sande facetter af virkeligheden. Og tabet af vores hellige idé – den, der står os nærmest – fører til én bestemt ego fiksering. Den måde vores enneagramtype udspiller sig på. Gennem vores særlige fiksering prøver vi at genskabe den balance og frihed, der hører den hellige idé til. Men ud fra ego´et er det dømt til at mislykkes. Men heldigvis er der håb: dét at forstå og huske sin hellige idé er modgiften til egofikseringen. F.eks. som type 6 at huske, at virkeligheden støtter os. Så den gode nyhed er, at vi kan arbejde på at opløse vores fikseringer – at ”genhuske” og sanse vores hellige idé – hvilket er en mulighed for at komme nærmere den fundamentale energi, vi har i os – og efterhånden få adgang til ALLE de ni, hellige idéer.

Litteratur: ”Understanding the Enneagram” af Don Riso og Russ Hudson. ”Facets of Unity” af A.H. Almaas. 4 og kan se igennem sin indre, emotionelle turbulens, vil man kunne mærke sin dyd, som er sindsro – dét at være i emotionel balance. – Når vi er i vores ”rette element”, i balance, så er dyden der bare. På en god dag kender vi alle til at have kontakt med vores dyd, siger Elise Breinholt, der underviser i de hellige ideer. Vi kommer til verden med en bestemt enneagramtype og dermed også en særlig følsomhed over for en bestemt hellig idé. Det, der sker for os alle – når vi vokser op og danner et ego – er, at vi mister kontakten til vores ”presence”, til vores essentielle kerne. Vi falder ind i personlighedens ”trance”, og tabet af kontakten til den hellige idé skaber det, man i Enneagram-sprog kalder for personens EGO FIKSERING. Egofikseringen er en forfejlet måde at forsøge at genskabe den hellige idé på. Når vi mister kontakten med vores sande identitet som essens, skaber det indeni os ubevidst enorme følelser af skam, sårethed og sorg. For type 1 gælder det f.eks., at mennesker af den type har en særlig tilgang til ideen hellig perfektion. Til viden om, at virkeligheden ER perfekt. Når 1´eren mister kontakten til sin hellige idé, forsøger han – forfejlet – at genskabe den hellige idé ved at rette på virkeligheden og ”forbedre” sig selv og andre. Vi mister også kontakten med vores dyd, og det skaber PASSIONEN. F.eks. sker der for type 3 dét, at de mister kontakten til dyden ærlighed/ autencitet. Og så opstår passionen ”bedrag”, hvor 3´eren opfører sig på måder, han regner med, andre vil finde positive. Man kan altså sige, at både ego fikseringen og passionen repræsenterer måder, hvorpå spirituelle kvaliteter bliver forvandlet til tilstande i ego´et. Fikseringerne (den måde ens enneagramtype udspiller sig på) repræsenterer ifølge Ichazo ni måder, hvorpå vi glemmer vores forbindelse til det guddommelige. Som type 1 glemmer man f.eks., at virkeligheden er perfekt, type 2 glemmer, at man ikke er tvunget til at gøre gode gerninger, type 3 glemmer, at det ikke er ego´et, der gør eller opnår noget osv. Workshop om de hellige idéer Snart kommer en af verdens førende Enneagram-eksperter, amerikanske Russ Hudson, til Danmark og holder en workshop om denne mindre kendte side af Enneagrammet. På workshoppen vil man blandt andet få indblik i: • Hvordan man kan bruge Enneagrammet som et mere komplet værktøj, der integrerer rationel, emotionel og spirituel intelligens. • Hvad der ligger “bag ved” typerne, så de ikke kun er en beskrivelse af motiver og adfærd – men også af længsler, passioner og livsdrømme. • Det at befinde sig i nuet og være et bevidst menneske, der ikke længere er styret af eller “fanget” i sin type.

Tid og sted: den 12., 13. og 14. september i Lyngby. Prisen er 4.750 kr. plus moms. Tilmelding hos Think About It (www.thinkaboutit.dk) på telefon 70278060.

Typerne i ultrakort form: Type 5 Udforskeren. Er mental og optaget af at skaffe sig viden. Type 1 Perfektionisten. Er optaget af, hvad der er rigtigt og forkert. Type 6 Loyalisten. Ønsker at finde sikkerhed og er optaget af, hvad vedkommende kan stole på. . Type 2 Hjælperen. Er optaget af at hjælpe og opfylde andres behov. Type 7 Entusiasten. Er optaget af at skaffe sig nye og spændende oplevelser. Type 3 Udretteren. Er optaget af at lykkes og forsøger at være den bedste. Type 8 Udfordreren. Er synlig og optaget af at styrke kontrol og retfærdighed. Type 4 Individualisten. Er optaget af følelser. Føler sig speciel og ønsker at finde sig selv. Type 9 Fredsskaberen. Er optaget af at opretholde stabilitet og fred i sindet.

Læs udførlig beskrivelse af de 9 typer i tidligere artikel i Liv & Sjæl, der kan læses på www.livogsjael.dk 50 LIV & SJÆL LIV & SJÆL 51

Den hellige idé for hver type Selv om én af dem står dig nærmest, så husk: du har adgang til alle ni hellige ideer og kan lære noget af dem alle. Type 1 Passion: vrede (harme). Opstår pga tabet af dyden ”afklaret ro”. Vrede i sig selv er ikke problemet. Men når vi, som 1´eren, ikke er til stede i vores vrede, gør vi modstand mod dens naturlige udfoldelse. Vi bliver anspændte og frustrerede og bærer rundt på en altid ulmende harme. Passionen vrede skaber kronisk utilfredshed med os selv og virkeligheden. Vi føler, at virkeligheden ikke er, som den burde være. 1´ere, ser generelt ikke sig selv som vrede. Mere som ”under kontrol”, altid prøvende på at gøre tingene rigtigt. Dyd: afklaret ro. Når vi er vågne og tilstede, er det naturligt at acceptere virkeligheden som den er. Vi føler os ikke bedre eller værre end andre. Og vi er åbne og accepterende over for os selv, præcis som vi er. Fiksering: harme. Harme og dét at dømme opstår pga tabet af den hellige idé perfektion. 1´ere husker vagt følelsen af at vide at virkeligheden udfolder sig perfekt i overensstemmelse med en guddommelig plan. Men tidligt i livet blev de afskåret fra den følelse og blev vrede over det. På det dybeste niveau er deres svar til livet ”Hvorfor er alt noget rod? Sådan har det ikke altid været! Og det behøver ikke at være sådan!” 1´ere overbevist om, at der et sted er noget galt med dem selv og verden – og det vil de gerne gøre noget ved. Harme får dem til at stræbe efter at være perfekte, og når det ikke lykkes, bliver de vrede – og opretholder på den måde deres passion. Hellig idé: hellig perfektion. Når vi er fuldt til stede her og nu, er dette øjeblik altid perfekt. Uanset hvad vi laver. Vi føler dybt inde, at alt udfolder sig lige præcis, som det skal. Der er intet, vi kan tilføje eller trække fra det. Type 2 Passion: stolthed. 2´erens stolthed handler om at opleve sig selv som fuld af gode intentioner. Stoltheden får os til at se vores ego som den vigtigste kilde til kærlighed og godhed for andre. (”Hvor ville de være uden mig?”) 2´eren ønsker at blive beundret for at være uselvisk og er uvillig til at se sin egen lidelse og egne behov. Det er den del af os, der siger ”DU har problemer – ikke mig. Jeg har det fint og er her for at hjælpe dig”. Dyd: ydmyghed. Når vi hviler i vores sande natur, behøver vores identitet ikke støtte fra, at andre skal synes om os. Den ydmyghed, vi da oplever, giver 2´ere, der er meget psykologisk sunde, evnen til at elske andre uden at ønske tak eller gengæld. Fiksering: ego smiger. Når vi mister kontakt med den hellige idé ”hellig vilje”, kompenserer ego´et ved at prøve at gøre gode ting. 2´ere smigrer andre og sørger for deres behov, så de selv kan blive værdsat. Hellig idé: hellig vilje, hellig frihed. 2´erens ego tror, at hans personlige anstrengelser er påkrævede for at få gode ting til at ske. Men når vi hviler i hellig vilje, ser vi, at der kun er én vilje, og at ego´et kun TROR, det får de gode ting til at ske. Vi ser, at alt virkelig ER i Guds hænder. Når 2´eren forstår det, bliver han befriet fra afhængigheden af at skulle hjælpe. Han ser, at hans identitet ikke er afhængig af den aktivitet. Type 3 Passion: bedrag, usandhed (uærlighed). Usandheden ligger i at tro, at man er personligheden og ikke sin essens. Bedraget består i at præsentere selvbilleder – både til sig selv og andre – for at dække over tabet af kontakt med væren. 3´ere lyver ikke nødvendigvis. Det handler mere om at være uautentisk frem for at være helt ærlig – om at opføre sig på måder, man regner med, vil være positive i andres øjne. Mange 3´ere er blevet så vant til at identificere sig med deres ydre fremtræden, at de ikke længere ved, hvem de er, eller hvad de ønsker sig af livet. Dyd: Ærlighed, autenticitet. Når vi hviler i vores sande natur, oplever vi vores hjerte og erkender, at det vigtigste i vores liv er at være os selv – dybt og helt. Når 3´ere forstår, at deres værdi ikke er baseret på det, de opnår, kan de opleve dybderne af deres egne hjerter og frigøre sig fra de roller, de tror, de må spille. Fiksering: forfængelighed. Når vi ikke længere er i kontakt med vores autentiske selv, må vi prøve at få personligheden til at føle sig værdifuld. F.eks. gennem at få en succesfuld karriere, at nå vores mål. Vi bliver tabt i de ROLLER, vi spiller i livet og må så gøre rollerne værdifulde frem for at se den virkelige værdi af vores sande natur. Hellig idé: hellig lov, helligt håb. Vi forstår, at det ikke er ego´et, der gør eller opnår noget i vores liv. Hele virkelighedens flow er én enorm, kreativ dans, så hvem er det, der gør noget? På en dyb og direkte måde forstår vi, at Gud gør et godt job. Type 4 Passion: misundelse. Når vi mister kontakten med vores dyd, sindsro, kommer vi til at tro, at noget MANGLER. Vi ved ikke helt, hvad det er, men andre synes at være gladere og mere ”hele” end os. Vi sammenligner os selv med andre ud fra den forestilling, at de har bedre egenskaber, har haft en bedre barndom, bedre forældre, mere held end os. Mange 4´ere identificerer sig med deres psykiske sår og skaber en livsstil ud af dem. Misundelse får dem til at føle, at de ikke hører til nogen steder, mens de forestiller sig, at andre gør det. Dyd: sindsro. Når vi hviler i sindsro, bliver vi berørt og påvirkede af vores oplevelser. Men vi fortaber os ikke i emotionelle reaktioner. På den måde giver sindsro os en enorm støtte til at forblive nærværende – selv i smertefulde stunder. Vi omfavner livet uden at blive så rundtossede af hver en følelse. Fiksering: melankoli. Fikserede 4´ere taber sig selv i deres fantasi, som de bruger til at støtte intense, misundelige og melankolske følelser. Hellig idé: hellig oprindelse. 4´eren er meget optaget af at være sig selv og fokuserer på, hvordan han er forskellig fra andre. Gennem hellig oprindelse forstår 4´eren, at han ikke kan gøre noget for at ”være sig selv”. Han nyder blot at hvile i sin sande identitet. Type 5 Passion: griskhed/gerrighed. Gerrighed begyndte at manifestere sig i os, da vi, som små børn, mistede kontakten med vores essentielle natur og følte os hjælpeløse i et stort, ukærligt univers. Her blev vi alle, og særligt 5´ere, rædselsslagne over livet og i tvivl om vores evne til at fungere i verden. 5´eren tror, at han må trække sig tilbage fra virkeligheden eller forsvare sig mod den, mens han samler kræfter til at tage sig af den overvældende situation. Gerrighed eller griskhed i 5´eren kommer mest til udtryk som en samlermentalitet. 5´eren samler mere og mere viden, læser flere og flere bøger i den tro, at han til sidst vil turde gå ud i verden med tillid. Dyden: Ikke tilknytning. At være i verden men ikke af den. Når vi er nærværende og hviler i vores sande natur, klamrer vi os ikke til noget, indre eller ydre. Fiksering: nærighed. Ego´et holder fast på oplevelser og information for at opbygge viden. 5´ere, tilbringer deres liv med at samle information, færdigheder, og ressourcer, der skal bygge dem op. Det bliver skræmmende at give. ”Der er ikke nok selv for mig. Hvis andre også vil have noget fra mig, bliver der ikke noget tilbage. Jeg har brug for tid til at lære at leve”. Hellig idé: hellig alvidenhed, hellig gennemsigtighed. Når vi er nærværende og hviler i vores sande natur, bliver vores sind klart, og vi kender essensens brilliante intelligens. Selv føler vi os komplet transparente, alt passerer igennem os. Vi opfatter og forstår virkeligheden med en gennemtrængende, brilliant klarhed. 52 LIV & SJÆL LIV & SJÆL 53 Type 6 Passion: frygt. Frygt opstår, når vi føler os uden støtte og vejledning. Og når vi ikke ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Sandheden er bare, at vi aldrig kan være sikre på, hvad der kommer til at ske. Så dét ikke at vide er et fundamentalt vilkår for os alle. Vi kan planlægge og prøve at forudse – som 6´ere ofte gør – men i sidste ende kender vi ikke fremtiden. Manglen på kontakt med indre vejledning efterlader 6´ere bange og usikre på, hvordan de skal tage beslutninger, undgå farer og bevæge sig frem i livet. Dyd: mod (frygtløshed). Sandt mod opstår i hjertet, når vi er til stede og dybt ”grounded” i nuet. Når vi forbliver i vores sande natur, opstår der i os naturligt en enorm indre styrke, hver gang der er behov for det. Og vi kan fuldt ud acceptere ikke på forhånd at vide, hvor tingene ender. Fiksering: fejhed. Grundlæggende set er fejhed manglen på tillid til at kunne modtage indre guidning. Man kan også kalde fikseringen for ”tvivl”. 6´ere, betvivler ofte deres egne beslutninger. ”Hvor kan jeg få støtte? Hvor vil jeg finde sikkerhed?”, spørger de. Hellig idé: hellig tillid. Tillid er dét at vide, at vores sande natur eksisterer og ikke kan gå tabt. Essens eksisterer virkelig. Virkeligheden støtter os, og vi er en del af den. Hellig tillid giver os en urystelig tro på livets og universets godhed. Type 7 Passion: grådighed. Passionen opstår pga tabet af ”soberhed”. Grådighed er troen på, at alle gode og eftertragtelsesværdige ting eksisterer udenfor mig selv, ude i verden, og at jeg må ud og have fat på dem. Passionen opstår fra en dyb, indre tomhed, som ego´et prøver at undertrykke. 7´erens grådighed er baseret på troen på, at man kan fylde sin tomhed op med spændende oplevelser. ”Hvis jeg bare bliver ved med at have gode oplevelser, vil jeg ikke få det dårligt eller blive bange”. Desværre er det sådan, at jo mere 7´eren fylder sig op med oplevelser, desto mindre er de i stand til at finde den tilfredsstillelse, de virkelig søger. Dyd: soberhed. Når vi er til stede i vores sande natur, er alt tilfredsstillende og dybt bevægende. Vores nydelse er ikke forankret i en ydre kilde eller forventningen om en bestemt oplevelse. Soberhed bringer også en følelse af taknemmelighed og glæde for det mirakel, livet er. Fiksering: at planlægge. Når vi mister kontakten med den hellige idé ”hellig plan”, vil ego´et sikre sig, at vores fremtids oplevelser bliver optimale. 7´eren venter altid ivrigt på det næste øjeblik. Men så længe vi venter på, at ”magien” skal begynde, så misser vi uundgåeligt den magi, der er lige her og nu. Hellig idé: hellig visdom, hellig plan. Dét at vide, at lige præcis nu udfolder alt sig perfekt, er hellig plan. Vi finder ikke tilfredsstillelse gennem en bestemt oplevelse. Det er snarere kvaliteten af vores opmærksomhed i enhver oplevelse, der giver os tilfredshed. At vide i vores sjæl at vi er en del af hellig plan, fylder hjertet med glæde. Type 8 Passion: begær. Forstået som afhængighed af intensitet. Den lystfulde intensitet opstår som en reaktion på tabet af dyden ”uskyld”. F.eks. vil en 8´er ikke bare diskutere – han vil gerne RIGTIGT op at diskutere. Dét at være ophidset bringer en falsk følelse af at være stærk og ægte. Jo mere usikre 8´ere er, jo større er deres behov for intensitet, overdrivelse, kamp og kontrol. Dyd: uskyld. Når vi er til stede og vågne, er vores reaktion på livet og andre mennesker ærlig, direkte og hjertelig. Uskyld vækker i 8´ere en hjertets storhed, som tillader dem at være milde, overbærende og beskyttende over for andre. Fiksering: Hævn. Lige som 4´ere, er 8´ere opmærksom på, at noget mangler og er tabt. Men – også lige som 4´ere – reagerer 8´ernes ego på tabet snarere end at forstå den dybere sandhed i det. 8´erne reagerer ved at føle, at nogen må være ansvarlig for katastrofen. De føler sig sårede, som om de er blevet afvist af Gud – smidt ud af paradis for en forbrydelse, de ikke vidste, de havde begået – og de er vrede over det! På den måde kommer 8´ere til at føle, at verden er imod dem, og at de må kæmpe for at kunne eksistere. Hellig idé: hellig sandhed. Det betyder ganske enkelt, at alt er ét. Vi opfatter ikke længere os selv eller andre som objekter. Alle er én substans, én ultimativ sandhed og virkelighed. Når vi forstår hellig sandhed, slutter enhver følelse af adskilthed, fremmedgjorthed og frygt. …Den hellige idé for hver type De glemte “lektier” for hver type – kort fortalt Type 9 Passion: Dovenskab, dvs modstand mod at blive påvirket af eller være engageret i verden – mod at være fuldt tilstede og investere energi i virkelig at være her. Dyd: handling. Her handler det ikke at gøre noget rent fysisk; snarere om at ”omfavne” virkelighedens dynamik. Dyden ”handling” giver os kraft til at deltage i vores liv, og psykologisk sunde 9´ere spiller en aktiv rolle i at skabe et harmonisk og helende miljø for sig selv og andre. ”Handling” bringer evnen til at leve fuldt ud i hvert øjeblik af livet. Fiksering: Ladhed. Forstået som dét at undgå dyb kontakt med sin indre væren. Som dét at miste opmærksomhed på sig selv og andre. Pga tabet af den hellige idé ”hellig kærlighed” føler selvet sig fortabt og uden centrum – og 9´ere dækker såret over det tab ved at trække sig ind i en behagelig fantasiverden, hvor de også idealiserer andre. 9´ere er ofte venlige og nemme at omgås – men på et dybere niveau ønsker mange 9´ere at forblive i deres komfortzone frem for at forandre sig. Hellig idé: hellig kærlighed. Alt er skabt af kærlighed, og når vi virkelig forstår det, slapper vi af og stoler på, at ”væren” virkelig vil støtte os. Viden om hellig kærlighed får os til at bevæge os gennem livet med dyb medfølelse og en urystelig, indre fred.

Kilde: “Understanding the Enneagram” af Don Riso og Russ Hudson.

Type 1 …har glemt, at alt er perfekt. …har glemt, at man ikke kan gøre andre mennesker glade. Type 2 …har glemt, at man er erstattelig. At i livets store spil er man blot et lille tandhjul. Type 3 Type 4 …at man er som alle andre. Jævn og banal. Type 5 …at man ikke kan vide alt. …at man er støttet og båret – at der er nogen og noget, der passer på én. Type 6 Type 7 …at ingen planer holder. …at virkeligheden er storslået i sig selv. Man behøver ikke at ase eller mase. Type 8 Type 9 …at alle øjeblikke er elskelige.

Kilde: Flemming Christensen fra konsulentfirmaet THINK ABOUT IT

 

 

Enneagram

Type 1 – Perfektionisten

De personer der hører til denne type er vedholdende, har øje for detaljen, har praktisk sans og er dygtige til at afslutte opgaver. Hvordan de er og gør i verden – de er optaget af hvordan tingene kan blive forbedret og reagerer ofte hurtigt, hvis noget ikke er som det skal være. Type 1 har udviklet en stærk indre kritiker, der holder deres følelser og behov på plads,.Således at de måske hellere gør det, som den indre kritiker fortæller dem er det korrekte, frem for det, som de egentlig mest har lyst til. De finder stor glæde ved at gøre et arbejde korrekt og godt, og man kan regne med, at de vil gøre en stor indsats for at yde deres bedste. Ændring ved stress (4´erens mønstre) – når de er pressede og bliver utrygge, får de kontakt til alt for mange følelser, som i hverdagen er gemt væk. De har tendens til at komme i tanke om alle de andre gange, hvor det heller ikke gik godt. Ændring ved tryghed (7´erens mønstre) – når de er godt fungerende og føler sig helt fyldt af ressourcer og er trygge, begynder de at få masser af ideer og holder af at planlægge arrangementer eller drømme om ting, de engang kunne tænke sig at lave.

Du er muligvis en type 1 hvis du kan genkende følgende:

 • Du søger efter det perfekte.
 • Du søger at undgå fejl og det der er ondt eller dårligt.
 • Du har høje moralske standarder.
 • Det er vigtigt for dig at gøre det rigtige.
 • Du understreger praktiske dyder: arbejde, ærlighed, anstrengelse.
 • Du har en streng indre kritiker, der fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert. En indre dømmende stemme, som undertrykker dine egne følelse og behov. Næsten alting kan opdeles i sort eller hvidt, rigtigt eller forkert – der er ingen grå toner.
 • Du kan være bekymret over at træffe beslutninger af angst for at lave fejl.
 • Du har gode evner for feedback – en intuitiv fornemmelse for hvor perfekte tingene kunne være.

Type 2 – Hjælperen

De personer der hører til denne type, er charmerende og gode til at skabe relationer. De er positive mennesker og ser andres ressourcer. Hvordan de er og gør i verden – de er meget opmærksomme på hvordan de kan hjælpe andre personer, og specielt de der står dem nært. Type 2 giver meget gerne, og gør det af et godt hjerte, men de er ofte dårlige til selv at modtage, og kan også være dårlige til at udtrykke deres egne behov. De kan have vanskeligt ved at sige nej. Dette kan give konflikter i eksempelvis parforholdet, hvor typer 2érne ofte føler, at de hele tiden skal give noget og gøre noget for andre. De er oftest udadvendte mennesker, der er dygtige til at give omsorg og anerkendelse til andre, og som selv sætter stor pris på at blive anerkendt for det de gør (men de kan også have svært ved at modtage anerkendelse). Ændring ved stress (8´erens mønstre) – når de føler sig pressede eller utrygge, får de adgang til vrede. De er pludselig ikke længere i tvivl om hvad de vil og hvad der skal gøres. De tager styringen på en hård og kontant måde, som ofte overrasker omgivelserne. Ændring ved tryghed (2´erens mønstre) – når de er trygge og føler sig ressourcefulde, bliver de mere kreative og har lettere ved at få kontakt til egne følelser og behov.

Du er muligvis en type 2 hvis du kan genkende følgende:

 • Det er vigtigt for dig at opnå anerkendelse.
 • Du tilpasser dig for at gøre andre tilpas.
 • Du imødekommer andres behov frem for dine egne.
 • Du er stolt over at der er behov for dig. Over at være en central person i andres liv. Over at være uundværlig.
 • Du har en følelse af at du har mange forskellige selver for at imødekomme andres behov.
 • Du kan opleve forvirring mellem de mange selver: “Hvilket af dem er virkelig mig?”
 • Du har et ønske om frihed.
 • Du føler dig begrænset af at skulle give støtte til andre hele tiden.
 • Du har en virkelig dyb indfølingsevne.

 

Type 3 – Udretteren

De personer der hører til denne type, er meget effektive og kan have mange bolde i luften. De er fleksible og enormt gode til at skabe netværk. Hvordan de er og gør i verden – de har altid travlt, fordi de er meget optaget at få opgaver fra hånden og på at nå deres mål. Type 3 kan yde en fantastisk arbejdsindsats, men glemmer ofte at tage hensyn til sig selv, fordi de er fokuserede på alt det, der skal gøres. Dette medfører at de af og til kollapser totalt, før det går op for dem, hvad de har budt sig selv. Det er mennesker, der udtrykker deres følelser, gennem det de gør for andre, eller sammen med andre. Ændring ved stress (9´erens mønstre) – når de er følelsesmæssigt pressede eller føler sig handlingslammede, oplever de at det er svært at prioritere – alle opgaver bliver lige vigtige og er svære at afslutte. Ændring ved tryghed (6´erens mønstre) – når de føler sig ressourcefulde og trygge, ser de mere realistisk på opgaverne i forhold til den tid og de ressourcer, der rent faktisk er til rådighed. De tager sig tid til at analysere.

Du er muligvis en type 3 hvis du kan genkende følgende:

 • Du er optaget af præstationer og produktivitet – mål, opgaver og resultater.
 • Det er vigtigt for dig at vinde – at undgå fiasko.
 • Dit hjerte ligger i arbejdet. Dette har (tidligere) betydet en ringe kontakt med dine følelser.
 • Du identificerer dig med dit job – du er hvad du gør.
 • Du kan holde fokus på et mål igennem længere tid – fra mange forskellige synsvinkler.
 • Du kan skifte roller og image efter behov – har såkaldte ‘kamæleon-kvaliteter’.
 • Du yder en fantastisk (og på længere sigt totalt udmattende) arbejdsindsats.

Type 4 – Individualisten/Romantikeren

De personer der hører til denne type, er kreative, har æstetisk sans og har sans for det unikke. De har en evne til at rumme alle følelser. Hvordan de er og gør i verden – de er meget følsomme og nærtagende mennesker, hvis humør svinger meget i løbet af en dag. Har en dybtliggende følelse af at være blevet forladt og ofte et medfølgende manglende selvværd, fordi “de nok ikke er værd at blive hos”. De kender både til vild lykke og dyb sørgmodig tristhed og fokuserer ofte på det der mangler hos dem selv og andre. Firere trives godt med dybe og nære relationer og holder af at sætte deres helt personlige præg på det de arbejder med. Ændring ved stress (2´erens mønstre) – når de er presset og føler sig usikkre mister de kontakten til deres følelser og fokuserer på hvad de kan gøre for andre for at blive vellidt igen. Ændring ved tryghed (1´erens mønstre) – når de er trygge og føler sig fyldt af ressourcer, har de nemmere ved at holde fokus på sagen og får tingene gjort på den rigtige måde. De har opmærksomhed på de unikke detaljer og perfekt æstetik.

Du er muligvis en type 4 hvis du kan genkende følgende:

 • Du har en tendens til at ønske det som er uopnåeligt, langt væk og svært at få fat i.
 • Du holder af det ekstraordinære og af luksus og god smag.
 • Du er, eller har tidligere været, optaget af hvordan andre opfatter dig. Tankelæser andres mening om dig.
 • Du føler at der mangler noget, og søger efter det i kreativ udfoldelse, kærlighedsaffærer og intense oplevelser.
 • Du forkaster et almindeligt liv, kedsommeligheden ved ‘almindelige følelser’.
 • Du gør det almindelige liv mere spændende gennem at fokusere på det, der mangler, gennem fantasier og dramatiske handlinger.
 • Du oplever en stor dybde i følelseslivet, og du har en evne til at støtte andre i krisesituationer.

Type 5 – Iagttageren

De personer der hører til denne type, er gode til at have overblik, og er visionære og objektive. Hvordan de er og gør i verden – de har et stort behov for privathed og beskytter sig mod andres indtrængen ved at bygge en usynlig mur mellem sig selv og omverden. Bag denne mur kan de fordybe sig i deres interesser og evt. iagttage andre uden selv at blive iagttaget. De er ofte indadvendte, optaget af at dybe tanker om faglige emner eller om verden, eller de er optaget af at læse, studere og samle viden som de gemmer i deres mentale bevidsthed. De er som regel meget følsomme mennesker, men bliver opfattet som “kolde”, fordi de ikke viser deres følelser, men i stedet udtrykker sig neutralt og objektivt. Ændring ved stress (7´erens mønstre) – når de er presset og oplever at deres grænser overtrædes, forholder de sig overfladisk til problemerne og bliver pludseligt udadvendte og talende, mens de søger i muligheder for at slippe væk. Ændring ved tryghed (8´erens mønstre) – når de er trygge og føler sig på sikker grund, bliver de mere dominerende og tager gerne styringen. Det er nemmere at give udtryk for og få opfyldt egne behov.

Du er muligvis en type 5 hvis du kan genkende følgende:

 • Du har behov for at være alene og for ikke at involvere dig.
 • Du er optaget af viden, af analytiske systemer og særlig information.
 • Du ønsker at have nøglen til forståelse for, hvordan verden er skruet sammen. At forstå følelser.
 • Du vil helst være forberedt, kan lide at planlægge og at kende dagsorden for møder.
 • Du spænder hellere bæltet et hul ind end at risikere at føle dig afhængig. Kan nøjes med meget lidt.
 • Du går (modstræbende) til en fest, men oplever først rigtigt festen, når du er kommet hjem. Det er som om du ikke er til stede mens der er mange mennesker rundt om dig.
 • Du har en evne til at indtage et objektivt synspunkt, som ikke lader sig påvirke af angst eller behov

 

Type 6 – Skeptikeren

De personer der hører til denne type, er gode til at skabe ligevægt, analysere og se mange vinkler på en situation. De er ofte begejstret for ironi og humor.

Hvordan de er og gør i verden – de er optaget af at være på vagt over for hvad der eventuelt kan gå galt og forestiller sig ofte det værst tænkelige i en situation. Dette udleves enten ved fobisk at holde sig tilbage af angst for hvad der kan ske – eller ved modfobisk at kaste sig ud i at gøre alt det, de ikke tør. Seksere kan have svært ved at have tillid til andre, og har udviklet en særlig evne til at gennemskue andre menneskers motiver. De er gode til at forudse de farer, som andre har overset og til at se tingene fra det modsatte synspunkt. De er fantastisk loyale over for mennesker, der har vundet deres tillid.

Ændring ved stress (3´erens mønstre) – når de er pressede og føler sig truet, bliver de mere aktivt handlende og når en masse, som de får anerkendelse for, men de frustreres over ikke at får tænkt tingene ordentligt igennem.

Ændring ved tryghed (9´erens mønstre) – når de er trygge og tillidsfulde har de nemmere ved at slappe af og stilne tankerne. De får fokus på det positive og nyder helheden.

Du er muligvis en type 6 hvis du kan genkende følgende:

 • Du udsætter handlinger. Du tænker i stedet for at handle.
 • Autoriteter er et emne i dit liv. Enten underkaster du dig dem eller også gør du oprør mod dem.
 • Du identificerer dig med sager der kæmper for de svage i samfundet.
 • Du oplever ofte skepsis og tvivl. Et mentalt “Ja, men…” eller “Måske virker det her ikke”.
 • Du undersøger omgivelserne for tegn der kan forklare en indre følelse af at være truet.
 • Du leder efter de skjulte dagsordener og motiver som eventuelt påvirker et samarbejde.
 • Du er meget loyal over for dem der har vundet din tillid.

Type 7 – Eventyreren

De personer der hører til denne type, er optimistiske, mulighedsorienterede, er glade og generelt gode motivatorer.
Hvordan de er og gør i verden – de er motiveret af alt hvad der er nyt og spændende. De vælger helst at se tingene fra den positive vinkel og oplever at verden er fuld af muligheder. De bryder sig ikke om at blive holdt fast af for mange aftaler og procedurer, og kan blive helt paniske ved tanken om, at de ikke har et valg. De kan lide at lægge fantastiske planer, som ikke nødvendigvis bliver realiseret lige nu og har en udadvendt, medrivende begejstring som af andre kan fortolkes som overfladiskhed.

Ændring ved stress (1´erens mønstre) – når de er pressede og føler sig begrænsede mister de deres overblik og får oplevelsen af “tunnel-syn” så de kun har øje for detaljen.

Ændring ved tryghed (5´erens mønstre) – når de er ressourcefulde og hviler i sig selv, bliver de mere indadvendte og eftertænksomme. De trækker sig tilbage og nyder at reflektere.

Du er muligvis en type 7 hvis du kan genkende følgende:

 • Du søger efter stimulering. Nye og interessante ting, du kan foretage dig.
 • Du lader dig ofte fascinere: mennesker, ting, oplevelser.
 • Du sørger for at have mange muligheder. Sørger for ikke at forpligte dig til kun at have en mulighed. Du frygter at blive begrænset.
 • Hvis du får kontakt med dybe eller smertefulde følelser har du en tendens til at søge et behageligt alternativ, at flygte ind i at tale, planlægge og intellektualisere.
 • Du anvender din charme som første forsvarsværk. Undgår konflikt ved at snakke dig ud af det, ved at finde smuthullerne.
 • Du kan lide at systematisere information på en måde der gør, at der er muligheder og smuthuller i enhver forpligtelse.
 • Du har en formidabel evne til at finde forbindelser, paralleller og usædvanlige måder at sætte ting sammen på.

Type 8 – Frontkæmperen

De personer der hører til denne type, er ledertyper og har lederegenskaber. De tager ansvar og er direkte og modige.

Hvordan de er og gør i verden – de er optaget af deres umiddelbare behov og af om tingene er retfærdige. De stiller gerne op til kamp hvis de oplever uretfærdighed på egne eller andres vegne. De har det fint med vrede og har en evne til at fylde meget i landskabet. Hvis tingene ikke går efter deres hoved kan de virke meget dominerende. De er dog samtidig meget kærlige og beskyttende og tager gerne ansvaret for at noget sker. Når de virkelig føler tillid til én vil de afsløre, at de inderst inde har et meget sårbart sted som det er vigtigt for dem at beskytte.

Ændring ved stress (5´erens mønstre) – når de er pressede og handlingslammede trækker de sig tilbage og bliver mere eftertænksomme, mens de reorganiserer deres tropper.

Ændring ved tryghed (2´erens mønstre) – når der er trygge og tillidsfulde minimeres fokus på egne behov og skifter til omsorg for andre mennesker. De bliver hjælpsomme og blidere.

Du er muligvis en type 8 hvis du kan genkende følgende:

 • Du har et behov for at føle at du kontrollerer dit personlige rum og dine ejendele.
 • Du er optaget af emner som kontrol og magt. Du undgår at vise svaghed, og kan føle foragt over for svage mennesker.
 • Du har en evne til at være meget tydelig i din fremtrædelsesform: taler højt, meget, længe.
 • Du har eller har haft problemer med at genkende blødere følelser.
 • Du kan blive grebet af den hellige søgen efter “sandheden”, og i disse øjeblik tro, at der findes én, og kun én, objektiv sandhed.
 • Mennesker er enten retfærdige eller uretfærdige, enten krigere eller slapsvanse, intet midt imellem.

Type 9 – Fredselskeren

De personer der hører til denne type, er dygtige mæglere og fokuserer på det gode i alle. De er tillidsvækkende og hyggelige.

Hvordan de er og gør i verden – de har en fantastisk evne til at skabe harmoni ved at leve sig ind i andre og acceptere dem totalt og uden forbehold. De vil til gengæld ofte glemme sig selv og deres egne behov og i stedet følge de andres. Det er vigtigt for dem at undgå konflikt, de kan altid se en sag fra alles sider og er formidable mæglere. De kan have problemer med at gøre vigtige projekter færdige, fordi de nemt lader sig aflede af andre ting der pludselig synes lige så vigtige som projektet.

Ændring ved stress (6´erens mønstre) – når de er pressede og stressede bliver de mistroiske og tvivlende på andres hensigter. De bliver også kritiske overfor sig selv og andre.

Ændring ved tryghed (3´erens mønstre) – når der trygge og oplever harmoni bliver de effektive og starter op i flere projekter samtidig. De får en masse fra hånden og bliver målorienterede.

Du er muligvis en type 9 hvis du kan genkende følgende:

 • Du erstatter vigtige behov med noget som ikke er vigtigt.
 • Du gør livet behageligt for dig selv gennem at undgå konflikt.
 • Du er ambivalent i forhold til beslutninger: “Er jeg enig eller uenig?” Ser alle sider af spørgsmålet.
 • Du udsætter forandringer gennem at gentage kendte løsninger.
 • Handler ud fra vane. Der er masser af tid. Det kan vente til i morgen.
 • Forandring er vanskelig – det er nemmere at finde ud af hvad du ikke har lyst til end hvad du har lyst til.
 • Du dæmper fysisk energi og vrede og omdirigerer energien til trivielle handlinger.
 • Du glemmer dine egne behov, hvis andre har behov.
 • Du har evne til at anerkende og støtte det som er vigtigt for andre mennesker.

Kilde : jensbyhus

 Gå til forside

Mail: Andersallentoft@yahoo.com   
telefon:  20 85 57 73