Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

dekorativ

Mail: Andersallentoft@yahoo.com    telefon:  20 85 57 73

FAMILIERÅDGIVNING

 Mange temaer kan fylde noget i familieterapi, eksempelvis:

  • Kærlighed og omsorg
  • Forældre- og voksenroller
  • Sygdom og død
  • Konflikter mellem forældre og teenagere
  • Opdragelse og ansvar

 Familien kan være kilde til mange dejlige, dybe oplevelser – og der er ofte tale om mennesker, vi ubetinget elsker.

Dem, vi elsker, bekymrer vi os også om – nogle gange er der tale om reelle bekymringer. Andre gange er det vores egne temaer, der fylder for meget og projiceres over på de andre.

Når et problem rammer en person i familie, er det ofte som om hele familien rammes.

Enten er mange optagede af at løse problemet, eller der opstår nye problemer som følge af den vanskelige situation. Andre gange er der ikke én person med et problem, men noget i samværet i hele familien, som med tiden er gået skævt.

Mønstret brydes hurtigt

Ofte kommer der kun en eller to personer fra familien til mig – typisk dem som problemet fylder mest hos. 

Når vi begynder samtalerne, vil mønstret som oftest begynde at brydes kort tid efter. I får værktøjer til at prøve noget andet, end I plejer, og processen er i gang.

Den første afklarende samtale varer cirka en time. Ellers varer en familiesamtale typisk 1½ til 2 timer, alt efter jeres behov.

Ofte er det en god idé at mødes et par gange, hvor der kun er 1-2 ugers mellemrum imellem – og derefter mødes med længere mellemrum, det vil sige med 4-5 ugers mellemrum, for at følge processen til dørs.

Hvor meget af familien, man ønsker at involvere, er meget individuelt.

Jeg mødes gerne med de familiemedlemmer, som I finder det relevant at invitere. Også personer fra det øvrige netværk kan være væsentlige i arbejdet med at løse eller opløse vanskelighederne, og disse er også velkommen.

Familierådgivningen kan eventuelt følges op af et terapeutisk forløb.

Familien betyder tryghed, kærlighed og et fast holdepunkt for mange – men den kan også være kilde til bekymringer og problemer.

dekorativ