Individuel terapi  i Svendborg

 Individuel terapi

Hvis livet er blevet lidt for hårdt, er det en god ide at vendt nogle af problematikkerne med friske øjne.

Det er vigtigt for alle mennesker at der er mening i tilværelsen, hvis livet virker meningsløst kommer afmagten.

Ifølge NLP oplever vi verden udfra indre tolkninger, vi ser/hører /oplever en adfærd hos andre som vi tolker på en bestemt måde. Denne tolkning giver os en indre oplevelse som fører til en følelse og en adfærd hos os.

Vi kan gå ind og ændre tolkningen, den er bestemt af vores erfaringer, overbevisninger og fordomme, derved ændrer vi den indre oplevelse.

Jeg arbejder også udfra en indre dialog, forståelsen af at vi har nogle sider af os selv, som nogengange overtager så meget at de bliver os. Ved at gå ind og snakke med de sider, en frygt, depression, lavt selvværd og lytte til hvad de vil sige, kan vi tage dem i hånden og acceptere dem. De er der  stadig, men fylder meget meget mindre.

Ofte er de kommet tidligt i livet fordi der var brug for dem, men når vi kommer i dialog med de sider viser det sig tit at der ikke er brug for dem mere. De bliver delvis opløst og får en naturlig plads i vores liv.

Indenfor narrativ terapi bliver begrebet”eksternaliserende sprogbrug” brugt. Det betyder bare at vi omtaler en depression, en tristhed, en afhængighed som “depressionen”, “tristheden” “afhængigheden” Derved skiller vi den ud fra vores personlighed bl.a. gennem sproget

Det er ikke os, det er en side af os som vi er nødt til at bearbejde så den ikke overtager vores liv

Arbejdsmetoder til terapi

Jeg arbejder med NLP, Systemisk og narrativ terapi. Derudover  kropssprog, min intuition, indre dialog, kommunikation eller støj på kommunikationen. Der vil være arbejdsopgaver som du selv siger ja til, jeg giver dig nogle værktøjer du kan bruge i dagligdagen

Temaerne i individuel terapi er mangfoldige.

Ensomhed, usikkerhed, angst, nedtrykthed, lavt selvværd, stress  eller måske føler du dig bare ikke særlig tilfreds, uden rigtig at vide hvorfor.

Coaching

Coaching er for dig som har et personligt eller erhvervsmæssigt mål du ønsker at få afklaring omkring, nogle udfordringer du arbejder med nu og her.  Vi kigger fremad, samtidig med du får nogle værktøjer til at nå dit mål , eller til at få klarhed over hvad dit mål er.

Coaching kan også være for dig som synes du har lidt for travlt i dit liv, hvordan kan du strukturere det bedre, hvordan kan du få mere tid i dagligdagen?  En øget bevidsthed omkring hvordan du bruger din tid, en effektiv måde at få forebygget stress på

 

 

 

 

 

Individuel Terapi og Coaching i Svendborg

TerapiSvendborg - Svendborg terapi