Mail: Andersallentoft@yahoo.com    telefon:  20 85 57 73

INDIVIDUEL TERAPI

 

Temaerne i individuel terapi er mangfoldige:

  • Ensomhed
  • Usikkerhed
  • Angst
  • Nedtrykthed
  • Depression
  • Lavt selvværd
  • Stress
  • Arbejdsproblemer
  • Livskrise
  • Eller måske føler du, at der ikke er mening med livet – er ikke tilfreds men uden rigtig at vide, hvorfor…

 

Hvis livet er blevet for hårdt, er det en god ide at vende nogle af problematikkerne med friske øjne.

Det er vigtigt for alle mennesker, at der er mening i tilværelsen – hvis livet virker meningsløst kommer afmagten.

I individuel terapi kan du komme og få redskaber, så der kommer ro og afklaring på.

Nogle gange skal vi have hjælp til at finde stien, der leder til et lysere sted med ro og afklaring

 

Metoder du kan møde i terapien

Ifølge NLP oplever vi verden ud fra indre tolkninger. Vi ser, hører eller oplever en adfærd hos andre, som vi tolker på en bestemt måde.

Denne tolkning giver os en indre oplevelse som fører til en følelse og en adfærd hos os.

 

I terapien kan vi gå ind og ændre tolkningen, som er bestemt af vores erfaringer, overbevisninger og fordomme. Derved ændrer vi den indre oplevelse, som igen ændrer adfærden.

 

Jeg arbejder også ud fra begrebet ”indre dialog”, altså forståelsen af, at vi har nogle sider af os selv, som nogle gange overtager så meget, at de bliver os.

 

Ved at gå ind og kommunikere med de sider, eksempelvis frygt, depression eller lavt selvværd – og lytte til, hvad de vil sige, kan vi bedre acceptere dem. De er der stadig, men fylder meget, meget mindre.

 

Ofte er de nu uønskede sider af os selv kommet tidligt i livet, fordi der var brug for dem. Når vi kommer i dialog med de sider, viser det sig tit, at der ikke er brug for dem mere.

 

De bliver delvis opløst og får en naturlig plads i vores liv.

 

Det vi siger, er vi selv – eller hvad?
Inden for narrativ terapi bliver begrebet ”eksternaliserende sprogbrug” brugt.

 

Det betyder, at vi omtaler en depression, en tristhed eller en afhængighed som “depressionen”, “tristheden” “afhængigheden”. Derved bruger vi også sproget til at skille den ud fra vores personlighed.

 

Vores problem er ikke os, det er en side af os, som vi er nødt til at bearbejde, så den ikke overtager eller fylder for meget i vores liv

 

Jeg ved, hvad jeg kan og ikke kan bruge terapien til
Jeg har erfaring med at afhjælpe et meget bredt spektrum af udfordringer og problemer – men jeg har også så meget erfaring, at jeg ved, hvornår det er vigtigt at henvise videre.

 

Eksempelvis beder jeg nogle gange klienter om at blive undersøgt ved deres praktiserende læge. Dette skyldes, at mangeltilstande, som blandt andet en for lille koncentration af vitamin D, menes at kunne forværre en depression. Også i andre tilfælde er der en fysiologisk forklaring på et problem, man ellers ville tilskrive psyken.

 

I andre tilfælde vurderer jeg, at klienten vil have gavn af at blive udredt hos en psykiater, og foreslår derfor at han/hun beder om en henvisning hertil.

 

I de tilfælde, hvor jeg foreslår, at klienten får hjælp fra en anden faggruppe, er det selvfølgelig muligt at have samtaler med mig sideløbende med et forløb hos læge/psykiater.

 

COACHING

 

Coaching er for dig, som har et personligt eller erhvervsmæssigt mål, du ønsker at få afklaring på – der er tale om udfordringer, du arbejder med nu og her.

 

Vi kigger fremad, samtidig med at du får nogle værktøjer til at nå dit mål eller til at få klarhed over, hvad dit mål er.

Coaching kan også være for dig, som synes, du har lidt for travlt i dit liv og gerne vil strukturere det bedre og få mere tid i dagligdagen.

 

Her giver coaching en øget bevidsthed om, hvordan du bruger din tid, og det er en effektiv måde at forebygge stress på.

 

 

Der vil være arbejdsopgaver, som du selv siger ja eller nej til. Vi finder frem til de opgaver, som virker bedst for dig. Og jeg giver dig nogle værktøjer, du kan bruge i dagligdagen.

 

 

 

TerapiSvendborg - Svendborg terapi