Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

dekorativ

Narrativ Terapi

“Personen er ikke problemet, problemet er problemet”

Hvad betyder det nu..
Problemet findes udenfor dig selv, det er ikke dig.
Måden at arbejde med det på i terapien er eksempelvis at navngive problemet, at finde problemets historie og hviklket effekt det har på dit liv.

Hvilke andre historier findes der om dig dig som der skal mere fokus på?
Andre foretrukne historier som passer bedre til dine værdier og det liv du gerne vil leve ?

 

Nogle ideer fra Narrativ terapi 

“Terapiformen tager udgangspunkt i, at vores identitet er skabt af handlinger og oplevelser i vores livshistorie. Her ses problemer og udfordringer som en del af individets fortælling og ikke en del af individet selv.”

Det betyder at vi nogen gange kan blive fastlåst i vores egen fortællinger, nogen gange i negativ retning, det arbejder vi blandt andet med  i terapien.

“Fortællingerne er i meget høj grad påvirket af, hvilke værdier og historier der er dominerende i samfundet/kulturen omkring os”

Hvad er “det normale”-  hvad ligger vi under for, også på det ubevidste plan.

Er der nogen ting eller handlinger vi kunne gøre anderledes, for at skabe varige, positive livsforandringer, som vi bare ikke har tænkt kunne være en mulighed ?

 

“Bag enhver frustration ligger en drøm”

Peter Lang, præst og psykoanalytiker

 

Dette udsagn kan danne rammen om samtalen i det narrative terapi-rum – både i parterapi og i individuel terapi.

Ønsker du at læse mere om Narrativ terapi

 

Mail: Andersallentoft@yahoo.com 

  telefon:  20 85 57 73

dekorativ