Narrativ terapi

Vi lever og ånder fortællinger. Vores identiteter er skabt gennem påvirkning af et samfunds eller en kulturs dominerende fortællinger. Til tider er disse uhensigtsmæssige for et tilfredsstillende liv. Forandringer må ske gennem at introducere alternative fortællinger eller udvide de oprindelige.

Nysgerrighed

Klienten mødes så fordomsfrit som muligt – terapeuten forsøger at tænke på vedkommende som et ukendt menneske med en ny historie på hjerte. Herunder hører også en grundlæggende respekt:

Klientens historie, levevis og formål med behandlingen respekteres – terapeuter er ikke i udgangspunktet opdragere eller undervisere, men reflekterende samarbejdspartnere.

Terapi via fortælling

Narrativ terapi er en terapiform, der er grundlagt i Australien af psykoterapeuten Michael White. Terapiformen tager udgangspunkt i, at individets identitet er skabt af handlinger og oplevelser i vores livs historie / narrativ. Her ses problemer / udfordringer som en del af individets fortælling og ikke individet selv.

TerapiSvendborg - Svendborg Terapi