Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

dekorativ

Mail: Andersallentoft@yahoo.com    telefon:  20 85 57 73

NARRATIV TERAPI

Narrativ terapi er grundlagt i Australien af psykoterapeuten Michael White.

Terapiformen tager udgangspunkt i, at vores identitet er skabt af handlinger og oplevelser i vores livshistorie. Her ses problemer og udfordringer som en del af individets fortælling og ikke en del af individet selv.

Fortællingerne er i meget høj grad påvirket af, hvilke værdier og historier der er dominerende i samfundet/kulturen omkring os.

Nogle gange er disse uhensigtsmæssige for et tilfredsstillende liv – og forandringer må ske gennem at introducere alternative fortællinger eller udvide de oprindelige.

Find håbet bag utilfredsheden

I terapien mødes klienten fordomsfrit og med en grundlæggende respekt. Terapeuten forsøger at tænke på vedkommende som et ukendt menneske med en ny historie på hjerte.

Det medfører, at klientens historie, levevis og formål med behandlingen respekteres – terapeuter er ikke opdragere eller undervisere men reflekterende samarbejdspartnere.
“Bag enhver frustration ligger en drøm”

Peter Lang, præst og psykoanalytiker

Dette udsagn kan danne rammen om et emne i det narrative terapi-rum – både for par og i individuel terapi.

dekorativ