Parterapi-

Ofte kan få samtaler ændre jeres (sam) liv!

 

Til par som kommer i parterapi  bruger jeg mange redskaber

Ofte er kommunikationen et problem, hvordan forstår den anden budskabet ?

Jeg giver jer et konkret redskab som kan bruges til at forstå hvad den anden mener, uanset hvad der bliver sagt

Vi tolker alle det budskab som bliver kommunikeret til os, men tolkningerne er meget forskellige. Det er ikke sikkert du genkender det budskab du ville frem med, hvis du hører din partner gentage det.

Vi har alle et væld af erfaringer, overbevisninger, fordomme, generaliseringer og forudfattede meninger om hvad den anden vil sige. Inden budskabet er kommet frem har vi allerede tolket budskabet. Det giver en indre oplevelse som fører til en følelse og adfærd.Det er med til at det er svært at forstå hvad den anden mener.

Hvis vi lytter og afbryder den anden inden vi tolker,kan vi gentage essensen i budskabet og rette misforståelser inden de kommer så langt, at vores forsvar træder i kraft.

Det lyder enkelt, men er svært at praktisere da de ovennævnte mekanismer foregår i et splitsekund.

Hvis vi eksempelvis beder den anden  om  at rydde op efter sig, kan det tolkes som( i et splitsekund) ” han siger  jeg er uansvarlig, det er uretfærdigt” 

i dette tilfælde vil modtageren lukke af for budskabet, som måske er “jeg kunne godt tænke mig at du rydder op efter dig de steder vi har aftalt”

Den der kommer med budskabet vil måske reagere på den andens kropsprog ( i et splitsekund) ” nu lukker hun  af igen, hun hører aldrig på mig”

Når snakken kommer frem i terapien kan det være at aftalen er ret uklar. 

I terapien vil der blive fokuseret på at forstå intentionen bag budskabet og at lave en fælles klar aftale
Den første dag i jeres nye fælles historie starter når I kommer til parterapi første gang.

Vi trækker sammen en streg i sandet og I får nogle redskaber til en klar  kommunikation

At trække en streg betyder at I forsøger at lade hinanden starte på en ny udvikling, at I ikke holder den anden fast i  fordomme om hvordan det plejer at være. I skal give forholdet en chance for at starte på en frisk.

Nogen gange kan det være nødvendigt at dykke ned i nogle af de ting som ligger i jeres fælles historie
Der kan godt være noget som fylder så meget, at det kan være svært at komme videre og så går vi sammen på opdagelse i den eller arbejder med den gennem individuel terapi

 Terapi Svendborg

 

Bygge bro

Jeg arbejder også med at i kommer til at forstå og anerkende partnerens virkelighed, med at forstå den andens kommunikation,med at bygge en bro, komme en tur i partnerens univers og se verden fra den side.

Kærlighed bliver stærkere gennem forståelse
Der er altid flere virkeligheder
I parterapi vil I få værktøjer til at komme fremad.
Når I starter til parterapi er det den første dag i jeres nye historie sammen .

 

Parterapi

Ofte kan få samtaler ændre jeres (sam) liv!

Hvis der er noget der forhindrer jer i at trække en streg i sandet, kan det være vi bliver enige om at lægge noget individuel terapi  ind,  med den ene part, hvor den anden er vidne til den gamle historie/ frustration der fylder for meget.

I parforhold er én plus én ikke altid to. Der opstår noget nyt, når to personer beslutter at dele livet med hinanden.  Det er som regel både berigende og udfordrende.

Når par søger  hjælp,  er dialogen nogen gange blevet vanskelig eller fastlåst.  Der er ”støj på linien” , misforståelser kommer i forgrunden, kommunikationen er gået i stå.

Jeg vil søge at skabe rum for, og give værktøjer til, at begge parter lytter og oplever sig lyttet til.
Temaer  kan være kærlighed, sexliv, bebrejdelser og anerkendelse, individualitet og fællesskab, jalousi. Måske går den ene eller begge i tanker om skilsmisse.
Hvis I gennem arbejdet kan reducere hån, kritik, bebrejdelser og fylde banken op med gode oplevelser, nysgerrighed, indlevelse, tale ordentlig til og med hinanden, leg og flirt i hverdagen og sex når det passer jer begge, er I godt på vej til et bedre parforhold.

Jeres forberedelse til den første samtale i parterapi.

Hvad er din største frustration i parforholdet ? Ligger der et ønske bagved ? Hvad tror du, du kan gøre for at forbedre dit parforhold ?

Der er typisk afsat 1 1/2 time til  parsamtale, men i betaler kun for den tid vi bruger

TerapiSvendborg - Svendborg Terapi