Systemisk terapi

Oprindeligt opstod de systemiske tanker i 1950erne hos nogle folk, som begyndte at inddrage hele familien i behandlingen, frem for blot at bedrive individuel terapi. Dette var banebrydende og er det vel stadig i mange terapeutiske kredse. Her ses grundlaget for de systemiske tanker: Psykologiske problemer skabes af relationer frem for af psykiske fænomener inden i folk.

Menneskelige problemer forstås og behandles systemisk – det vil sige, at de ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor også må behandles gennem inddragelse af større systemer.

Vi er alle en del af et større system som påvirker hinanden.

TerapiSvendborg - Svendborg Terapi