Mail: Andersallentoft@yahoo.com    telefon:  20 85 57 73

SYSTEMISK TERAPI

 

Hvis du ændrer din adfærd, påvirker det dine omgivelser og relationer.
Systemisk terapi arbejder ud fra, at vi alle er en del af et system – og derfor konstant påvirker hinanden

 

Oprindeligt opstod de systemiske tanker i 1950´erne hos bl.a. Bateson og Milanogruppen, som begyndte at inddrage hele familien i behandlingen frem for udelukkende at udøve individuel terapi.

 

Dette var banebrydende og er det vel stadig i mange terapeutiske kredse i dag.

 

Grundlaget for de systemiske tanker lyder således:

Psykologiske problemer skabes af relationer frem for af psykiske fænomener inden i folk.

 

Menneskelige problemer forstås og behandles systemisk – det vil sige, at de ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor også må behandles gennem inddragelse af større systemer.

TerapiSvendborg - Svendborg Terapi