Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

dekorativ

Familier og terapi

Mange temaer kan fylde noget i familieterapi, eksempelvis:

  • Kærlighed og omsorg
  • Forældre- og voksenroller
  • Søskende
  • Sygdom og død
  • Konflikter mellem forældre og teenagere
  • Bedsteforældre- nye roller ?
  • Opdragelse og ansvar

Familien kan være kilde til mange dejlige, dybe oplevelser – og der er ofte tale om mennesker, vi ubetinget elsker.

Dem, vi elsker, bekymrer vi os også om – nogle gange er der tale om reelle bekymringer. Andre gange er det vores egne temaer, der fylder for meget og projiceres over på de andre.

Når et problem rammer en person i familie, er det ofte som om hele familien rammes.

Enten er mange optagede af at løse problemet, eller der opstår nye problemer som følge af den vanskelige situation. Andre gange er der ikke én person med et problem, men noget i samværet i hele familien, som med tiden er gået skævt.

Hvad er succes i familie terapi?

Det kan være svært at tage hul på svære ting der har ligget i familien i mange år.
Det er elefanten i rummet som ingen snakker om og nogen ser  den mere end andre.

En god start på samtalen er derfor at snakke om forventningerne til forløbet.
Hvilken relation vil I have fremover, hvor tit skal i ses, hvor tætte skal I være……

Mønstret kan brydes hurtigt når I kommer i terapi

Ofte kommer der kun en eller to personer fra familien til mig – typisk dem som problemet fylder mest hos.

Når vi begynder samtalerne, vil mønstret som oftest begynde at brydes kort tid efter. I får værktøjer til at prøve noget andet, end I plejer, og processen er i gang.

Den første afklarende samtale varer cirka en time. Ellers varer en familiesamtale typisk 1½ til 2 timer, alt efter jeres behov.

Ofte er det en god idé at mødes et par gange, hvor der kun er 1-2 ugers mellemrum imellem – og derefter mødes med længere mellemrum, det vil sige med 4-5 ugers mellemrum, for at følge processen til dørs.

Hvor meget af familien, man ønsker at involvere, er meget individuelt.

Jeg mødes gerne med de familiemedlemmer, som I finder det relevant at invitere. Også personer fra det øvrige netværk kan være væsentlige i arbejdet med at løse eller opløse vanskelighederne, og disse er også velkommen.

Familieterapi kan eventuelt følges op med individuel terapi.

Familien betyder tryghed, kærlighed og et fast holdepunkt for mange – men den kan også være kilde til bekymringer og problemer.

Mail: Andersallentoft@yahoo.com

telefon:  20 85 57 73

dekorativ