Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

dekorativ

Tlf 20 85 57 73.                Andersallentoft@yahoo.com     Baunevej 4 Thurø

Parterapi og rådgivning for par i  Svendborg

 

Problemer i et parforhold er ofte ret følsomt og sårbart, enten for den ene eller begge mennesker i parforholdet. Fordelen ved at gå til en parterapeut, er blandt andet at I får set med neutrale øjne på jeres relation i en tryg atmosfære.

Hvordan foregår det ?

Vi starter med en samtale hvor I begge får lagt jeres egne ord på problematikken, herunder også hvad I selv har prøvet at gøre.

 

Temaer i en parterapi eller ægteskabsrådgivng kan eksempelvis være:

 • Klar Kommunikation
 • Hvad har vi fælles i livet, nu hvor børnene er ved at flytte
 • Sammenbragte børn
 • Kærlighed,nærhed og sexliv
 • Utroskab
 • Individualitet og fællesskab
 • Jalousi
 • Nye faser i livet- hvad så?
 • At den ene eller begge går med tanker om skilsmisse
 • Forældreskab-Børnenes tarv

Den første dag i jeres nye fælles historie starter, når I kommer til parterapeut første gang. Som oftest er begge parter aktive deltagere i terapi.

Jeg plejer at se ændringer allerede fra første møde med et par til næste gang, de kommer. Der kan ske nogle store forandringer på ganske kort tid!

Typisk er det bagvedliggende problem ”støj i kommunikationen”, og der er forsvundet noget nærhed.

Jeg giver jer konkrete redskaber, som kan bruges til at forstå, hvad den anden mener, uanset hvad der bliver sagt

I parterapi kigger vi på intentionen bag budskabet

Alle tolker på de de budskaber, som bliver kommunikeret til os, men tolkningerne er meget forskellige.

Vi har nemlig et væld af erfaringer, overbevisninger, fordomme, generaliseringer og forudfattede meninger om, hvad den anden vil sige.

Vores egen tolkning giver en indre oplevelse, som fører til en følelse og adfærd. Det medfører, at det kan være svært at forstå, hvad den anden mener.

Det er dermed ikke sikkert, at du genkender det budskab, du ville frem med, hvis du hører din partner gentage det.

Men hvis vi lytter efter, og eventuelt afbryder den anden inden vi tolker, kan vi gentage essensen i budskabet og rette misforståelser, inden de kommer så langt, at vores forsvar træder i kraft.

Det lyder enkelt, men er svært at praktisere, da de ovennævnte mekanismer foregår i et splitsekund.

Hvis jeg eksempelvis beder min partner om at rydde op efter sig, kan det (i et splitsekund) tolkes som: ”Han siger, jeg er uansvarlig. Det er uretfærdigt”

I dette tilfælde vil modtageren lukke af for budskabet, som måske i virkeligheden er “Jeg kunne godt tænke mig, at du rydder op efter dig de steder, vi har aftalt”

Den, der kommer med budskabet, vil måske reagere på den andens kropsprog (i et splitsekund) og tænke: ”Nu lukker hun af igen, hun hører aldrig på mig”

I terapien vil der blive fokuseret på at forstå intentionen bag budskabet og at lave en fælles klar aftale.

Det betyder, at I forsøger at lade hinanden starte på en ny udvikling, og at I ikke holder den anden fast i fordomme om, hvordan det plejer at være.

Når i kommer i parterapeut giver I jeres parforhold en ny chance til at se på hinanden med nye øjne

I parterapi er der plads til kærlighed med flere virkeligheder

Jeg arbejder med, at I kommer til at forstå og anerkende partnerens virkelighed, forstå den andens kommunikation og kommer en tur ind i partnerens univers og ser verden fra den side.

Der er altid flere virkeligheder, og kærligheden bliver stærkere gennem forståelse af den anden.

Gennem arbejdet kan I reducere hån, kritik, bebrejdelser –  og i stedet fylde forholdet op med gode oplevelser, nysgerrighed og indlevelse. Et forhold, hvor I taler ordentlig til og med hinanden, hvor der er leg og flirt i hverdagen og sex, når det passer jer begge.

En ny tilgang for hvert par i parterapi

Efter at have haft mere end 400 par i terapi er mit syn på parterapi, at terapien skal tilpasses de enkelte par.

Det kan være, at begge parter taler og lytter. Det kan være, at den ene er i terapi og den anden bare sidder og lytter – og er vidne til den historie/frustration, der fylder meget for partneren.

Nogle gange kan det være nødvendigt at dykke ned i episoder, som ligger i jeres fælles historie og få samtaler og afklaring om dette.

Andre gange er den ene part ganske tilfreds med samlivet, mens den anden ikke kan holde parforholdet ud. Og så prøver vi at finde en løsning, hvor begge er tilfredse og har sig selv med.

Vi har hver vores virkelighed. Det styrker parforholdet at forstå partnerens univers.

 

Parterapi hos en parterapeut

Parforholdet ændrer sig typisk en del i løbet af den første periode, I er i parterapi. Det vil sige fra første til anden gang og/eller anden til tredje møde.

Når I kommer til parterapeut – kommer I selv på arbejde !

Det er dog ikke sådan, at du så skal forvente, at der konstant vil ske lige så store ændringer fra gang til gang – det vigtigste er, at der er en udvikling i gang.

Som regel har jeg par i terapi i 5-10 sessioner fordelt over et års tid, før forholdet har ændret sig i en grad, der gør, at parret ikke har behov for at komme mere. Der er typisk afsat halvanden time til parsamtale, men I betaler kun for den tid, vi bruger

De første par gange bruger vi på at få løst op i konflikter, og så kommer I selv på arbejde. Halvdelen af løsningen er, at parret arbejder med værktøjerne selv, derhjemme og i deres omgivelser.

Parterapien skal afsluttes

I sidste session fokuserer vi på, hvad I som ægtepar skal huske tre måneder senere, når terapien ikke længere er frisk i hukommelsen. Hvilke elementer, der er blevet indført i parforholdet, er det vigtigt at holde fast i?

Min holdning er, at det er vigtigt, at personen/personerne i terapi bliver ”selvkørende”. Så når jeg vurderer, at det går godt, foreslår jeg, at det er på tide at stoppe. Man kan egentlig blive ved med at finde et eller andet at gå i terapi med, men det er ud fra mit synspunkt ikke meningen!

Der er altid mulighed for at komme tilbage et år eller to efter forløbet, hvis der er et tema, der trænger til at blive arbejdet med – og så har parret fået erfaringer med, at det ikke er farligt at få nye perspektiver på udfordringen.

 

Forberedelse

Før I kommer til parterapeut, er det godt hver især at have forberedt svarene på nogle få spørgsmål.

 1. Hvad er din største frustration i parforholdet?
 2. Hvilket ønske ligger bag ved denne frustration?
 3. Hvad tror du, du kan gøre for at forbedre dit parforhold?

Information om priser

Mail: Andersallentoft@yahoo.com

telefon:  20 85 57 73

Baunevej 4 Thurø, Svendborg

Rutevejledning

dekorativ