Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

Psykoterapi
Svendborg

Anders Allentoft

Examineret
Certificeret
Psykoterapeut

Anders Allentogt

tlf.: 20 85 57 73

dekorativ

Tlf 20 85 57 73.     Andersallentoft@yahoo.com.           Baunevej 4 Thurø 

Terapi i Svendborg

  

Kender du til:

  • Ensomhed
  • Usikkerhed
  • Angst
  • Nedtrykthed
  • Depression
  • Lavt selvværd
  • Stress
  • Arbejdsproblemer
  • Livskrise                                                                                                                                                  

Eller måske føler du, at der ikke er mening med livet – er ikke tilfreds, uden rigtig at vide hvorfor…

Hvis livet er blevet for hårdt, er det en god ide at vende det med sine nærmeste, nogle gange er det bare ikke nok……..

Det er vigtigt for alle mennesker, at der er mening i tilværelsen – hvis livet virker meningsløst kommer afmagten.

I individuel terapi kan du komme og få redskaber, så der kommer ro og afklaring på..

Forside

Metoder du kan møde i terapi og parterapi

Ifølge NLP oplever vi verden ud fra indre tolkninger. Vi ser, hører eller oplever en adfærd hos andre, som vi tolker på en bestemt måde.

Denne tolkning giver os en indre oplevelse som fører til en følelse og en adfærd hos os.

Når du kommer i terapi eller parterapi kan vi gå ind og ændre tolkningen, som er bestemt af vores erfaringer, overbevisninger og fordomme. Derved ændrer du den indre oplevelse, som igen ændrer din  adfærd.

Jeg arbejder også ud fra begrebet ”indre dialog”, altså forståelsen af, at vi har nogle sider af os selv, som nogle gange overtager så meget, at de bliver os.

Ved at gå ind og kommunikere med de sider, eksempelvis frygt, depression eller lavt selvværd – og lytte til, hvad de vil sige, kan vi bedre acceptere dem. De er der stadig, men fylder meget, meget mindre.

Ofte er de nu uønskede sider af os selv kommet tidligt i livet, fordi der var brug for dem. Hvis du i terapi kommer i dialog med de sider, viser det sig tit, at der ikke er brug for dem mere.

De bliver delvis opløst og får en naturlig plads i dit liv.

se mere om NLP 

se også narrativ terapi

Det vi siger, er vi selv – eller hvad?

Inden for narrativ terapi bliver begrebet ”eksternaliserende sprogbrug” brugt.

Det betyder, at vi omtaler en depression, en tristhed eller en afhængighed som “depressionen”, “tristheden” “afhængigheden”. Derved bruger vi også sproget til at skille den ud fra vores personlighed.

Vores problem er ikke os, det er en side af os, som vi er nødt til at bearbejde, så den ikke overtager eller fylder for meget i vores liv

Begrænsninger som Psykoterapeut

Jeg har erfaring med at afhjælpe et meget bredt spektrum af udfordringer og problemer – men jeg har også så meget erfaring, at jeg ved, hvornår det er vigtigt at henvise videre.

Eksempelvis beder jeg nogle gange klienter om at blive undersøgt ved deres praktiserende læge. Dette skyldes, at mangeltilstande, som blandt andet en for lille koncentration af vitamin D, menes at kunne forværre en depression. Også i andre tilfælde er der en fysiologisk forklaring på et problem, man ellers ville tilskrive psyken.

I andre tilfælde vurderer jeg, at klienten vil have gavn af at blive udredt hos en psykiater, og foreslår derfor at han/hun beder om en henvisning hertil.

I de tilfælde, hvor jeg foreslår, at klienten får hjælp fra en anden faggruppe, er det selvfølgelig muligt at have samtaler med mig sideløbende med et forløb hos læge/psykiater.

se priser

se narrativ terapi

Forside

Mail: Andersallentoft@yahoo.com

telefon:  20 85 57 73

Baunevej 4 Thurø, Svendborg

dekorativ